Ett centralt rengöringssystem till Arla i Götene

jan 6, 2011 | Referens

Medarbetarna på Arla Foods AB i Götene hade en önskan om att förbättra arbetsmiljön i sin fabrik. Deras gemensamma dröm blev verklighet med hjälp av ett centralt rengöringssystem från Lagafors.

Arla Foods AB i Götene tog beslut om att byta upp sig från ett decentralt rengöringssystem till ett centralt, sedan gick allting snabbt. Efter en första kontakt fick Lagafors uppdraget och installerade ett 20-barssystem bestående av en kemcentral VCC samt nio stycken VMS satelliter.
– Baserat på vår långa erfarenhet av hygienlösningar inom livsmedelsbranschen så rekommenderar vi oftast centrala system, säger Pär-Magnus Elmblad, VD för Lagafors.
Skälen är flera: Förutom att ett central system samtidigt kan hantera upp till tre olika kemikalielösningar ger det också fördelar i form av ökad produkt-, person- och arbetsmiljösäkerhet. Därtill ger de minskade driftkostnader.

Flera goda rekommendationer
Så varför valde de Lagafors som leverantör?
– Efter goda rekommendationer och ett bra första intryck av företaget kändes det självklart att låta Lagafors leverera vår rengöringsutrustning, säger produktionschefen Bengt Johansson på Arla Foods AB. Han fortsätter:
– Vi hade redan goda erfarenheter av skum och kemikalier. Så det vi ville var egentligen bara att byta städprincip för att, med hjälp av en driftsäker och robust anläggning, minimera krånglet och få det arbetsmiljömässigt bättre.
Bengt tycker att önskemålen på anläggningen har uppfyllts och ser ingen anledning till varför det inte kommer att fortsätta så.
– Montering och driftsättning sköttes på ett mycket tillfredställande sätt, säkert och efter tidsplanen. Vi kan varmt rekommendera Lagafors som leverantör för städutrustning åt andra företag, avslutar han.

 

Kundens önskemål: Förbättra arbetsmiljön och minska krånglet vid rengöringsarbetet.

Vår lösning:
Ett centralt rengöringssystem med 20 bars tryck, en VCC kemcentral samt 9 st VMS satellitstationer.

 

Kontakta Mats Andersson för mer info