Lagafors bidrar till bättre arbetsmiljö på HKScan

jan 3, 2011 | Referens

HKScan logotype

Rengöringssystemet på HKScans konsumentförpackningslinje i Linköping behövde bytas ut. Samtidigt ville man förbättra arbetsmiljön genom att koncentrera hanteringen av kemikalier till en central – som i Lagafors CCS-system. När upphandlingen drog igång fick vi därför en möjlighet att vara med.

Amir Aminalroaya, chef för HKScans anläggningsservice, förklarar varför Lagafors bjöds in i matchen:
– Vi hade god kännedom om Lagafors sedan tidigare, både om företaget och produkterna, och vi ville gärna jämföra deras förslag med övriga anbudsgivares.

 Lagafors levde upp till givna löften
Kravspecifikationen var tuff. Förutom krav på utrustningen i sig gällde det också att sätta hela systemet i drift till ett givet datum, utan att störa produktionen. Det senare förutsatte kunskap om de rigorösa hygienkrav som gäller inom livsmedelsindustrin.
Vi på Lagafors ansåg oss ha vad som krävdes, och till vår glädje gick uppdraget till oss.
– Lagafors höll alla löften, säger Amir. Installationen gick jättesmidigt, trots att vi hade tillverkningen igång dygnet runt. Deras installatörer anpassade sig efter vår produktion och märktes knappt. Och allt gick på bara tre dagar, helt enligt tidsschemat.

 Tidsbesparing och bättre arbetsmiljö
Det nya centrala rengöringssystemet har nu varit i drift en tid och flera märkbara skillnader har noterats. Amir Aminalroaya:
– Rengöringen går snabbare, det nya systemet har ju större kapacitet. Men det viktigaste är att vi har fått en bättre arbetsmiljö. Nu hanteras alla kemikalier i kemcentralen, vi slipper bära dunkar till olika stationer. Det är bekvämt och enkelt, så mina medarbetare är nöjda.
På frågan om han kan tänka sig att rekommendera Lagafors till andra, svarar Amir:
– Absolut! Lagafors kan livsmedelsbranschen, har bra produkter och jobbar effektivt. Det kan säkert bli fråga om fler samarbeten oss emellan framöver.

 

Kundens önskemål: Att få ett nytt, effektivt rengöringssystem installerat parallellt med att produktionen var i full gång. Därtill önskade man förbättra arbetsmiljön och koncentrera all kemikaliehantering till en central.
Vår lösning: Ett centralt rengöringssystem med 20 bars tryck, en VCC II kemcentral samt 7st VMS II satellitstationer. Även loggning systemet LTS installerades för att få kontroll över rengöringsprocessen.

 

Kontakta Mats Andersson för mer info