Mobil Satellitstation – MSU

Lagafors® Mobile Satellite Unit, MSU, möjliggör för kunden att placera en satellit station (VMS II DC) på en rostfri vagn, för anslutning till ett antal uttagsposter. Enheten tillhandahåller vattenspolning, kemapplicering och desinficering, i utrymmen som kanske inte motiverar en fast monterad satellit station alternativt ge möjlighet till fritt val av kemikalier. Kan användas inom all typ av livsmedelsindustri.

Tillhörande uttagspost monteras på vägg och förses med trycksatt vatten (10-160 bar) samt tryckluft. Anslutning av enheten sker med snabbkoppling.

För kunder med ett CCS system kan man använda denna enhet som backup-system alternativt användning av valfri kemikalie. Kan anslutas till alla satellitstationer.

Satelliten har tydligt uppmärkta sugslangar för kemikalier och desinfektionsmedel. Med ett enkelt handgrepp växlar användaren mellan olika media. Bärbara dunkar med kemkoncentrat placeras på vagnen. Vagnen kan även förses med rostfri slangupprullare.

MSU konceptet består av:
• Anslutningspunkt för vatten och tryckluft.
• Rostfri vagn med anslutningsslangar för vatten och tryckluft.
• Valfri CDE eller VMS-II DC satellit.
• Valfritt slangkit samt munstycken.
• Slangupprullare kan monteras på vagnen som tillval.

MSU – CDE/VMS II-DC Produktblad (PDF)

Egenskaper

 • Konstruerad i rostfritt stål
 • Mobil
 • Enkel att montera och ansluta
 • Allt-i-ett

Fördelar

 • Hygieniskt och robust material
 • Täcker stora ytor
 • Tidseffektiv
 • Allt på en vagn

Fakta

 • Lämpar sig för användning i livsmedelsproduktion och
  restauranger
 • Låg investeringskostnad
 • Lägre installationskostnader
 • Komplett hygienstation