Loggningssystem – LTS

Lagafors® nya loggningssystem, LogTrace System, är utvecklat för att ge kunderna kontroll över rengöringsprocesser, säkerställa spårbarhet, erbjuda mätbarhet för kritiska parametrar inklusive larmfunktioner samt dokumentation. Produkten består dels av hårdvara som byggs in i Lagafors centrala enheter för vatten och kemikalie dosering, och dels av mjukvara i form av en säker inloggning via internet.

Kunden kan här se en eller flera anläggningars status och historik. Automatiska larmgränser kan sättas på kritiska parametrar t. ex. kemkoncentration och då dessa underskrids skickas ett larm via SMS till ansvarig person. Detta gör systemet aktivt och åtgärder kan vidtas för att säkerställa fullgott hygieniskt resultat. Mätbarheten av tid har visat sig vara uppskattat som processtyrningsverktyg.

Systemet kräver permanent internetanslutning, se teknisk specifikation.

Systemet tillhandahåller:
• Loggning
• Spårbarhet
• Mätbarhet
• Dokumentation
• Larm för olika parametrar
• Konsumtionsrapporter
• Kostnadsrapporter

LTS Produktblad (PDF)

Egenskaper

 • Loggning av alla parametrar på samtlig media
 • Spårbarhet
 • Alarm funktion
 • Märbarhet
 • Data insamling/presentation

Fördelar

 • Insamling, optimering och jämförelseindexering
 • All insamlad data sparad för framtida referens
 • Omedelbar möjlighet att rätta till, på plats eller via
  mobiltelefon, inställningarna för rengöringsprocessen
 • Objektiv bedömning av kvalitativa mål
 • Processstyrningsverktyg

Fakta

 • Faktiska värden jämfört med förinställda värden
  kopplat till alarmfunktion och processparametrar
 • För intern eller extern övervakning av processen
 • Produktion kan starta eller fördröjas beroende på
  åtgärd
 • Benchmarking och målstyrning
 • Optimerar kritiska parametrar och möjliggör
  målstyrning