Lågtryckscentral – LWP 8

LWP8_600x600

Lagafors lågtryckscentral LWP 8 (Low Water Pressure, Stationary Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten. Den ansluts till ett antal av Lagafors satellitstationer VMS II. Lagafors LWP är speciellt lämplig för rengöring inom livsmedelsindustrin, t.ex. mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.

• Arbetstryck 8 bar.
• Enheten är golvstående.
• Enheten är för central placering (ej produktionslokal).
• Inloppstryck 0-4 bar. Matning från avskiljningstank är möjlig.

LWP 8 Produktblad (PDF)