Central Combi enhet – CCU

Lagafors® CCU är ett centralt rengöringssystem för spolning med vatten, skumpåläggning och desinfektion. Enheten skall anslutas till ett antal VMS-satelliter. Indosering av kem och des kan ställas från 1-6%.

Lagafors® CCU är speciellt lämplig för rengöring inom mindre livsmedelsindustri med krav på central dosering av kemikalier, t.ex. slakterier, charkuterier, mejerier, bryggerier, fiskindustrier, färdigmatsindustrier, storkök och andra platser där det finns höga krav på hygien.

• Levereras nyckelfärdig.
• Automatisk start/stopp-funktion på både vatten, kemikalie och desinfektion.
• Larm för hög temperatur, låg kemikalienivå och lågt tryck vid vattenintag.
• Dosering 1-6% standard. Lågdosering 0,005-0,5% på förfrågan.
• Alla pumpmodeller har frekvensstyrning för optimal funktion.

CCU Produktblad (PDF)

Egenskaper

 • Förhöjer trycket på utgående vatten
 • Flexibel i flöde
 • Hög doseringsnoggranhet
 • Driftsäker
 • Allt-i-ett system

Fördelar

 • Bättre mekanisk bearbetning
 • Lättarbetad
 • Optimerad kemikalieförbrukning
 • Få driftstopp
 • Centralt vatten, kem, des

Fakta

 • Resulterar i god hygien
 • Reducerar vattenförbrukning
 • Låga kemikaliekostnader
 • Låga underhållskostnader
 • Låg investering

%

Vattenbesparing upp till

%

Kembesparing upp till

%

Arbetstidsbesparing upp till

%

Personsäkerhet upp till