Centrala Rengöringssystem – CCS

Centrala Rengöringssystem – CCS

Centrala Rengöringssystem – CCS Lagafors® centrala rengöringssystem, CCS, möjliggör för livsmedelsindustrin att uppnå förstklassig hygien till minskad kostnad och miljöpåverkan i en förbättrad arbetsmiljö. Rengöringssystemet CCS består av fem huvudkomponenter...

Lågtryckscentral – LWP 8

Lågtryckscentral – LWP 8 Lagafors lågtryckscentral LWP 8 (Low Water Pressure, Stationary Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten. Den ansluts till ett antal av Lagafors satellitstationer VMS II. Lagafors LWP är speciellt lämplig för...
Lågtryckscentral LWP 10

Lågtryckscentral LWP 10

Lågtryckscentral – LWP 10 Lagafors® lågtryckscentral LWP 10 (Low Water Pressure, Stationary Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten. Den ansluts till ett antal av Lagafors® satellitstationer VMS II. Lagafors® LWP är speciellt lämplig för...
Lågtryckscentral LWP 10

Lågtryckscentral – LWP 20

Lågtryckscentral – LWP 20 Lagafors® lågtryckscentral LWP 20 (Low Water Pressure, Stationary Booster), är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten. Den ansluts till ett antal av Lagafors® satellitstationer VMS II. Lagafors® LWP är speciellt lämplig för...
Lågtryckscentral LWP 10

Lågtryckscentral – LWP 40

Lågtryckscentral – LWP 40 Lagafors® lågtryckscentral LWP 40 (Low Water Pressure, Stationary Booster) är utvecklad för rengöring med tryckförhöjt vatten och ansluts till ett antal av Lagafors® VMS II-satellitstationer. Lagafors® LWP är speciellt lämplig för...