Personuppgiftspolicy

Lagafors skall hantera kunders, partners, leverantörers och personalens uppgifter varsamt och i enighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagafors ska identifiera, verifiera och skydda dessa uppgifter. Vid önskemål kan återlämnande av uppgifter ske.

 1. Vilka personuppgifter registreras?

 • Företagsnamn
 • Namn på kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Mejladress

Vi registrerar endast uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med kunder och leverantörer. Våra uppgifter innehåller aldrig omdömen, känsliga uppgifter såsom hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter. Vi informerar vid varje nyhetsbrev om var våra kontakter kan läsa om vår personuppgiftspolicy. Vi har policyn synlig på vår hemsida.

 1. Lagring av personuppgifter

Lagafors lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtal med kunder och leverantörer under så lång tid som krävs enligt lag. Vi raderar och anonymiserar personuppgifter löpande efterhand som de mellanhavanden, för vilka personuppgifterna samlats in, avslutas.
Uppgifterna lagras på vår server, i våra affärssystem, våra lönesystem, transportprogram, transportföretag och i web- och mejlgränssnittet MailChimp.

 1. Användande av personuppgifter

De lagrade uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med kunder, personal och leverantörer. Personer som har rätt behörighet har tillgång till dessa uppgifter. Internt används uppgifter om personal ur administrativ funktion.

 1. Hur skyddar vi personuppgifterna?

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem.

 1. Utlämnande av personuppgifter

Syftet med de personuppgifter vi lämnar ut till tredje part är för att uppfylla våra avtal med kunder/leverantörer och personal.

 1. Återlämnande av personuppgifter

Vid önskemål skall personuppgifter raderas ur våra register utan dröjsmål. Detta sker genom att personuppgiften raderas ur vårt affärssystem, transportprogram, transportföretag och i web- och mejlgränssnittet MailChimp.

 1. Verksamhet i flera EU-länder

Koncernen med dotterbolag bedriver verksamhet i 3 EU-länder – Sverige, Tyskland och Slovenien. Huvudkontoret för koncernen är beläget i Laholm, Sverige där även den centrala förvaltningen är placerad.