Used To Be Used™

Vår alldeles egna återvinningsmodell – för att högkvalitativ utrustning ska finnas kvar på marknaden.

Hållbart ur alla perspektiv

Lagafors affärsidé bygger på hållbarhet ur alla perspektiv.  Utöver alla ekonomiska besparingar, innebär effektiv rengöring mycket annat för er verksamhet.

Låt oss presentera, hur vi arbetar för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

Direkt miljövänligt

Lagafors rengöringsutrustning sparar tiotusentals liter vatten årligen, samt stora mängder kemikalier och desinfektion.

Återvinningsbart

Lagafors rengöringsutrustning är robust konstrueras och håller i många år. Skulle du behöva uppgradera, kan vi dock återvinna och återanvända ditt gamla system.

Schysst arbetsmiljö

Lagafors rengöringsutrustning är ergonomiskt konstruerad för att underlätta städningen. Städtimmarna blir färre, men städningen blir också mer bekväm och säker för dina medarbetare.

Gör stora resursbesparingar

Rengöringen kan ofta ses som ett nödvändigt ont inom livsmedelsindustrins verksamhet men det är ju den absolut viktigaste parametern för att kunna tillverka säkra livsmedel.

De flesta större livsmedelsföretagen har en väldigt resursineffektiv städning. De största jättarna kan slösa miljontals liter vatten och stora mängder kemikalier vilket är ohållbart i längden och givetvis onödigt ekonomiskt.

Om inte alltför många år uppskattas jordens befolkning ha uppnått 10 miljarder, dessutom lämnar fler och fler människor extrem fattigdom, länder industrialiseras vilket leder till att vi konsumerar mer dricksvatten vilket leder till att livsmedelsindustrin world wide måste ta sitt ansvar.

Hallands landshövding, Brittis Benzler besökte oss under första halvan av 2020. Benzler som kommer från Gotland, påpekade själv hur brist på vatten redan är ett stort problem på just Gotland.

Nyckeltalen

Varför vi inte kan ta vatten för givet.

Vattenförbrukning

I-länder använder extremt mycket större mängder vatten än de fattigaste länderna i världen. När människor lämnar fattigdom konsumeras mer vatten.

Ökad Befolkning

Världens befolkning stiger i rasande fart och väntas uppnå 10 miljarder innan 2060. Detta leder till ett stort ökat behov inom resurser, inte minst dricksvatten.

Used to be Used™

För att bibehålla högkvalitativa produkter på marknaden, så länge som det går.

Lagafors tillverkar högkvalitativ rengöringsutrustning som håller över lång tid, är pålitlig, flexibel, hygieniskt designad och återvinningsbar.

Vi följer kunden i sin tillväxt och anpassar utrustningen allt eftersom kundens behov förändras. När den tekniska livslängden på utrustningen är tillända återvinner och återanvänder vi den i sin helhet.

Grundprincipen

lagafors-foam

Lagafors rengöringssystem, säkrare för anställda och konsumenter.

Förbättrad arbetsmiljö

Lagafors rengöringsutrustning medför en förbättrad arbetsmiljö där våra ergonomiska lösningar, såsom centrala rengöringssystem och automatiserad rengöring, gör att det blir mer bekvämt och säkert för städarna.

Lagafors erbjuder även utrustning för den personliga hygienen såsom desinficeringsutrustning, hygienslussar, skotvättar, m.m. för att optimera kundens hygienzoner.

Lär dig mer!

Vill du veta mer om alla de positiva effekter som finns med effektiv, säker och hållbar rengöring? Kontakta någon av våra säljare!